Vi identifiserer og utvikler
egnede arealer for
fornybar energiproduksjon

om oss

Vi finner de best egnede stedene for storskala bærekraftig strømproduksjon

Vår visjon er å produsere ny fornybar energi på en bærekraftig måte

Vår misjon er å bidra til elektrifisering av samfunnet gjennom en kraftig økning av ny fornybar strømproduksjon, for å nå målet om nullutslipp
 

Våre verdier

Bærekraft

Verdiskaping

Samarbeid

lokalsamfunn

Lokal støttespiller

HybridTech ønsker også å være en medspiller for å opprettholde et levende lokalsamfunn. Vi har dyp forankring i norsk virkelighet, med over 20 års erfaring fra nært samarbeid med lokalsamfunn rundt i landet

bærekraft

Vi produserer fornybar energi i tråd med FNs bærekraftsmål

 • Stoppe Klimaendringene

  Vi bidrar til å stoppe klimaendringene. Økt produksjon av fornybar energi skal erstatte fossil energi.

 • Ren Energi

  Vi bidrar til å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig energi til en overkommelig pris for alle.

 • Livet på Land

  I våre solkraftanlegg arbeider vi for å understøtte bærekraftig jord- og skogbruk, bevare matjord og stanse tap av artsmangfold, blant både planter og dyr.

 • Stoppe Klimaendringene

  Vi bidrar til å stoppe klimaendringene. Økt produksjon av fornybar energi skal erstatte fossil energi.

 • Ren Energi

  Vi bidrar til å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig energi til en overkommelig pris for alle.

 • Livet på Land

  I våre solkraftanlegg arbeider vi for å understøtte bærekraftig jord- og skogbruk, bevare matjord og stanse tap av artsmangfold, blant både planter og dyr.

Vår historie

Hybrid Tech har 20 års erfaring fra utvikling av sol- og vindkraftanlegg. Vår spesialitet er å finne de best egnede stedene for bærekraftig strømproduksjon, og gjennomføre krevende utrednings- og konsesjonsprosesser i tett samarbeid med grunneiere, kommuner og lokale interessenter.
Vi utvikler store solparker på landarealer som er egnet for etablering av fornybar energiproduksjonsanlegg. Sammen med grunneier utvikler vi områder til solparker, etter en modell der grunneier får en attraktiv ekstrainntekt, uten å ta noen økonomisk risiko selv. Prosjekter vi har gjennomført inkluderer Vardafjellet (30 MW) og Buheii (80 MW).

Vårt Team

HybridTech ble stiftet i 2004 av gründere fra energi- og teknologimiljøet i Halden. Teamet består av erfarne personer som har en rekke vellykkede bedriftsetableringer bak seg

Dag Arild Hansen

Dag Arild Hansen

Daglig leder
Henrik Rød

Henrik Rød

Styreleder
Knut H. Johansen

Knut H. Johansen

Styremedlem
Dieter Hirdes

Dieter Hirdes

Styremedlem
Andreas Furuheim

Andreas Furuheim

Styremedlem

KOntakt oss

HybridTech har 20 års erfaring med å finne egnede arealer for etablering av fornybar energiproduksjon Kan dine arealer være egnet?

kontakt oss

Violgata 8
1776 Halden
post@hybridtech.no
+47 90973125

All rights reserved Hybridtech Renewable AS
org.nr. 994600370