Få muligheten til å investere i fornybar energiproduksjon

For investorer

Ønsker du å ha muligheten til å investere i HybridTech eller i et av våre prosjekter?

Vi planlegger fremtidige emisjoner, også mot eksterne investorer. Det vil komme muligheter for å investere i enkeltprosjekter under utvikling, når definerte milepæler har blitt oppnådd
Hybridtech ble stiftet i 2004 av gründere fra energi- og teknologimiljøet i Halden. I 2022 ble Kynningsrud Capital AS med på laget gjennom en rettet emisjon

Ønsker du muligheten til å være medinvestor i vårt neste projekt?

Ta kontakt med oss for å avtale et møte

våre prosjekter

Vi har 20 års erfaring fra utvikling av anlegg for produksjon av fornybar energi. Se hvilke anlegg vi står bak og prosjekter vi jobber med nå

Prosjekt 1

Buheii Vindkraftverk

Buheii vindkraftverk ligger i Kvinesdal
kommune i Agder, har en installert effekt
på 80 MW og dekker det årlige
kraftbehovet for ca 12.500
gjennomsnittlige norske husstander.
Vindkraftverket ble driftsatt i 2021. Vi
utviklet prosjektet i de innledende fasene,
og etablerte deretter et joint Venture med
britiske RES. Prosjektet ble senere solgt til
Green Investment Group.

Prosjekt 2

Vardafjellet Vindkraftverk

Vardafjellet vindkraftverk ligger i Sandnes
kommune i Rogaland, og har en installert
effekt på 30 MW og dekker det årlige
kraftbehovet for ca 3.500 gjennomsnittlige
norske husstander.

Vindkraftverket ble driftsatt i 2020. Vi
utviklet prosjektet i de innledende fasene,
og etablerte deretter et joint Venture med
britiske RES. Prosjektet er senere solgt til
Mirova.

Kommende prosjekt

Fjeld Solkraftverk

Fjeld solkraftverk ligger i Rakkestad
kommune og er under utvikling.
Solkraftverket vil få en installert effekt på
opp mot 70 MW, og utvikles i samhandling
med lokale grunneiere.
Når prosjektet er mer modent, vil vi åpne
for ekstern finansering.

KOntakt oss

HybridTech har 20 års erfaring med å finne egnede arealer for etablering av fornybar energiproduksjon Kan dine arealer være egnet?

kontakt oss

Violgata 8
1776 Halden
post@hybridtech.no
+47 90973125

All rights reserved Hybridtech Renewable AS
org.nr. 994600370