Om HybridTech

Etablering av fornybar
energiproduksjon

Vi finner de best egnede stedene for storskala bærekraftig strømproduksjon. Dette gjør vi i tett samarbeid med grunneiere, kommuner og lokale interessenter. Deretter gjennomfører vi utrednings- og konsesjonsprosesser og etablerer produksjonsanlegg for ny fornybar energi

for grunneiere

Interessert i å få ekstra inntekt på ditt skogs- og jordbruksareal?

I samarbeid med lokale grunneiere vurderer vi mulige arealer for solkraftanlegg og tilbyr deg som grunneier en langsiktig og økonomisk gunstig leieavtale

for investor

Ønsker du å investere i Norges fremste bærekraftige solkraftanlegg?

Vi har lang erfaring fra joint ventures og finansieringsprosesser, og henter inn ekstern kapital til å gjennomføre bygging og driftsetting av prosjekter vi utvikler

for offentlige myndigheter

Vi jobber tett med lokalsamfunnet og lokale myndigheter

Vi utvikler prosjektene våre i nær dialog med lokale myndigheter og andre lokale interessenter, slik at man oppnår optimale positive ringvirkninger og minimale negative konsekvenser for lokalsamfunnet

våre prosjekter

Vi har lang erfaring fra å utvikle vindkraftprosjekter, og skal nå primært fokusere på solkraftanlegg

Les mer om våre anlegg og prosjekter

FAQ

Ofte stilte spørsmål

HybridTech vil stå for alle kostnader og risiko knyttet til planlegging av anlegget, investering i utstyr, bygging og drift. Grunneier har ingen risiko knyttet til dette, men vil derimot få en forutsigbar og god årlig leieinntekt.
Som en del av konsesjonsbestemmelsene vil HybridTech være forpliktet til å sette av penger til opprydding og fjerning av anlegget når dette legges ned.
HybridTech vil holde informasjonsmøter og legge til rette for deltakelse fra lokalt næringsliv før anbudsforespørsler sendes ut. Erfaringsmessig vil lokale aktører ofte være konkurransedyktige for større underleveranser, både under bygging og drift.

KOntakt oss

HybridTech har 20 års erfaring med å finne egnede arealer for etablering av fornybar energiproduksjon Kan dine arealer være egnet?

kontakt oss

Violgata 8
1776 Halden
post@hybridtech.no
+47 90973125

All rights reserved Hybridtech Renewable AS
org.nr. 994600370