HybridTech

Fornybar Energi


HybridTech utvikler projekter innenfor sektoren fornybar energi, med fokus på vindkraft.

Hvem vi er

HybridTechs medarbeidere har teknisk og økonomisk bakgrunn og har jobbet med prosjekter for selskapet siden 2004.

Vi har arbeidet med utviklingen av totalt 10 ulike vindkraftprosjekter i Norge, og har fokusert på Sør- og Vestlandet

© Copyright HybridTech